HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO
SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

 

Feromoner

Sommerfuglenes verden er en verden styrt mye av dufter- og dette er noe vi kan benytte oss av ikke bare ved bruk av vinsnorer og gjæret frukt. Sommerfuglhunnene sender ut helt artsspesifikke dufter for å tiltrekke seg hanner av samme art- disse duftene kalles feromoner. Innen plantevernindustrien har det blitt vanlig å bruke syntetisk fremstilte etterlikninger av disse duftene for å overvåke spesielt arter som regnes som potensielle skadedyr- dette for å oppdage masseflyvninger og kunne iverksette tiltak som da gjerne innebærer intensiv fangst av disse artene.

Disse syntetiske feromonene kan også brukes bare for å registrere forekomst av forskjellige arter sommerfugler- og er i mange tilfeller den eneste anvendelige metoden for en del arter. Det er slett ikke alle artene som lar seg lokke av hverken lys eller sukker- og spesielt i disse tilfellene er feromonene aktuelle. Men også for en del arter som lar seg lokke til lys eller sukker kan det også være aktuelt å bruke feromoner da disse kan plasseres i en traktfelle som henger oppe og fanger over tid, og må ettersees daglig da dyrene fanges levende. Da overvåker en effektivt ett område over tid.

Spesielt for en gruppe små dagflygende sommerfugler- glassvingene- har dette blitt en liten revolusjon. Disse små sommerfuglene flyr kun om dagen, og kommer ikke til hverken lys eller vinsnorer. Men bruk av feromoner har vist seg som en effektiv metode for å kartlegge disse artene. Men også mange andre arter sommerfugler er aktuelle. Det er laget syntetiske feromoner for ganske mange arter- så her er det bare å prøve seg litt frem. Det er da slik at en må ha det spesielle feromonet for den arten en vil lete etter, og disse tiltrekker seg da kun denne arten- eller bare noen få arter- og da kun hanner.

For å bruke disse feromonene effektivt har jeg valgt å bruke traktfeller som fanger dyrene levende. Slike feller kan kjøpes ferdige- eller enkelt lages av tomme 1,5 liters brusflasker.


Her er en hjemmelaget traktfelle med feromonpropp, og fangst.


Her er fangsten, en bringebærglassvinge. Feromonproppen er den røde "tingen" inne i fella.