HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO

SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

Siste nytt  Fugleholker Fugleforing

 

Fugleholker

Å henge opp fuglekasser er en fin måte å komme nær fuglelivet på, og dessuten viktig hjelp for mange slags fugler.
Mangel på naturlige redehull er et økende problem i hverdagen for mange av våre hullrugende fugler, og ved å henge opp kunstige redehull eller andre typer redeplasser tilpasset hver enkelt fugleart, kan en redusere dette problemet og samtidig få en fin anledning til å få litt innsikt i fuglenes hverdag i hekkeperioden. Mange fugler som overvintrer bruker også kassene for overnatting vinterstid.

Kassemål for standard bordkasser


 

Kassetype (alle mål i cm)

A B C D
Blåmeis, svartmeis, løvmeis 2,8 10 23 20
Kjøttmeis, fluesnapper 3,2 12 25 23
Gråspurv, pilfink, vendehals 4 12 25 23
Stær, rødstjert 5 15 35 30
Perleugle, skogdue, haukugle 8,5 18 42 35
Kattugle, kvinand, laksand 11,5 23 60 45

For ugle- og andekasser brukes 1" materialtykkelse. De andre 3/4".

 

Målene kan også overføres direkte til andre typer holker, f.eks laget av uthulte stammer.

Klikk på de forskjellige kassetypene under for å lese mer

Standardholker

Spesialholker

 

 

 

 

 

 

 

 

Holk for blåmeis laget av en uthult granstamme.

 

 

 

Kassene du henger opp bør etterses og rengjøres hver høst, eller tidlig om våren.