HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO
SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

 

Litteratur

Sommerfugler er jo så mangt, og for å bli kjent med forskjellige grupper og arter av dag- og nattflygende sommerfugler behøves god litteratur. Jeg har anskaffet meg noen bøker om emnet- og jeg skal nevne de jeg bruker flittigst:

 

Utbredelseskart:
 
Catalogus Lepidopterorum Norvegiae- Katalog over Norges sommerfugler
Aarvik, Berggren & Hansen, Zoologisk Museum
Dette er en katalog over Norges sommerfugler. Alle norske arter er listet opp med opplysninger om i hvilke fylker og regioner de er påvist. I tillegg gis det kommentarer til nesten 500 av de i alt 2123 artene.
2000, 192 s. Hardperm.
ISBN 8299509513
 
     
Dagsommefugler:
     
DAMM natur; Sommerfugler og møll Grei liten felthåndbok over Nord-Europas vanligste sommerfugler. Ganske omfattende del om dagsommerfugler, pluss en mindre del med andre grupper som spinnere, svermere, målere nattfly og møll. Gode fargebilder, en del detaljbilder for å vise artskarakterer. Grove utbredelseskart og kommentarer.
221 s., register inkludert. 10x19 cm softperm.
ISBN 82-04-09629-1
 
     
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Hesperiidae - Nymphalidae. 2006-08. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Feltboka presenter nordens 140 arter dagsommerfugler med larver. Boka har kart, fargeplansjer og korte detaljtekster. Meget gode tegninger.
 70s, softperm.
ISBN 9188506320
 
Nattsommerfugler:
 
Nattfly/ Noctuidae
 
Nordens ugler- Peder Skou, Danmarks dyreliv bind 5, Apollo books, Stenstrup 1991 Boka presenterer 470 arter innen slektene Herminiidae og Noctuidae. Fargeplansjer samt utdypende og grundig tekstdel, også med detaljtegninger som viser artskarakterer. Dansk tekst.
 565s, 37 fargeplansjer. Hard perm.
PS: Denne boka er regnet som den desidert beste for nattfly i Norge og norden- men har desverre i mange år vært utsolgt fra forlaget. Innimellom kan den finnes til salgs hos antikvariske bokhandlere, og jeg fant ett flott eksemplar hos en slik i Japan. Men den er regnet som uhyre vanskelig å få tak i.
ISBN 8788757269    
     
Målere/ Geometridae
 
Nordens målere- Peder Skou, Danmarks dyreliv bind 2, Apollo books, København & Svendborg 1984 Boka presenterer 359 arter innen slektene Geometridae og Drepanidae. Fargeplansjer samt utdypende og grundig tekstdel, også med detaljtegninger som viser artskarakterer. Dansk tekst.
 332s, 24 fargeplansjer. Hard perm.
PS: Denne boka er den beste for målerne i Norge og norden, men er også snart utsolgt fra forlaget. Så her bør en nok være rask om en vil sikre seg ett nytt eksemplar av denne boka.
ISBN 8788757005
     
Spinnere
     
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Ädelspinnare - tofsspinnare. 2006. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 
Boka presenterer nordens 144 arter av svermere og spinnere med fargeplansjer og utbredelseskart, samt utdypende tekst. 407 sider.
ISBN 9789188506580
 
     
De Danske spindere, Hoffmeyer, S. Apollo. 1974. 270 s.
 
 
     
Glassvinger/ Sesiidae
     
The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark, M Fibiger & N. P. Kristensen Engelskspråklige tekster og beskrivelser, for alle Skandinaviske glassvinger- med fargeplansjer. Utbredelse av artene i  Norge, Danmark, Sverige og Finland. 91 s, Softperm.
 
ISBN 87-87491-02-8
 
     
Nattflyvende makrosommerfugler generelt
     
Field Guide to the Moths of Great Britain and Ireland Boka presenterer alle macro-moths i Storbritannia. Artene er illustrert med svært gode tegninger av sommerfuglene i naturlige hvilestillinger. Boka er også oversiktlig for norske forhold, selv om en del arter ikke overlapper i utbredelse.
2003-08, 400s, Softperm.
ISBN 0953139921
 
     
Concise Guide to the Moths of Great Britain and Ireland Boka presenterer alle macro-moths i Storbritannia. Denne concise utgaven har med alle illustrasjoner fra fieldguiden, men svært redusert tekst. Praktisk i felt.
2007-05, 160s, Spiralbundet softperm.
ISBN 0953139965