HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO

SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

Siste nytt  Fugleholker Fugleforing

Stærholker

Stæren var tidligere veldig tallrik i Oppland, og ellers det meste av landet. Endringer i jordbruket, og andre årsaker har gjort at antallet stær er kraftig redusert. Den er en takknemlig kasseruger, og bruker gjerne egnede kasser du henger opp. Dessuten er den en kolonihekker, så du kan gjerne henge opp ganske mange kasser innen et begrenset område.

Arter du kan regne med å få i Stærkasser:

  • Stær

  • Rødstjert

  • Vendehals

  • Gråspurv

  • Pilfink

  • Spettmeis

Dessuten kan spurveugla dra nytte av stærkassene vinterstid ved å benytte de som hamstringssted for mus og småfugl som den lagrer til den harde vinteren.

 

 

 

 

 Stær som forer 7 nyklekte unger i kasse

 

 


                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rødstjerten bruker gjerne stærkasser