HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO

SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

Siste nytt  Fugleholker Fugleforing

Toppmeiskasser

Toppmeisen er ingen vanlig kasseruger, men innimellom tar den småfuglkasser i bruk. Det har vist seg at den gjerne foretrekker gamle og nesten forfalne kasser, og dette ga noen ideen til å lage en kasse med flere innganger. Toppmeisen brukte disse kassene noe hyppigere enn vanlige småfuglkasser.

Hvorfor det er slik er ikke godt å si, men det kan tenkes det har noe med at den føler seg tryggere med en "reserveutgang" om en røyskatt, eller annen predator finner veien inn gjennom den ene inngangen.

 

 

 

 

 


Her ser vi en kassemodell for toppmeis, der det er to inngangshull, ett på siden mot oss, og ett bak på motsatt side.

 


Dette bildet viser hvilken type skog toppmeisen helst finnes i. Høyereliggende furuskog, også med innslag av gran og bjørk. Skogbunnen er stort sett dekket av reinlav og lyng.